ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος

Καραγιώργη Σερβίας 18
18533, Πειραιάς
Ελλάδα

sailing@ycg.gr 

Τηλ: 210 4220506
690 9046525