ΣΤΟΧΟΣ

“Φιλοδοξία μας αποτελεί η «Spetses Classic Yacht Regatta» να καταστεί παγκόσμιο παράδειγμα, μεταδίδοντας σε διεθνές επίπεδο τις αξίες της ναυτοσύνης και της ευγενούς άμιλλας”

Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος (Διοργανωτής Αγώνα)

 


 

“Το 2015 σηματοδοτεί για εμάς μία ιδιαίτερη χρονιά που συμβάλλουμε πλέον στο Spetses Classic Yacht  Regatta ως Μέγας Υποστηρικτής, τιμώντας παράλληλα την παράδοση του τόπου, κάτι που άλλωστε έχουμε κάνει και με την αναβίωση του ιστορικού Poseidonion Grand Hotel”

Αντώνης Βορδώνης

Δ/νων Σύμβουλος Poseidonion Grand Hotel (Μέγας Υποστηρικτής)