ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS 2023

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα

Press here to view the results

_____________________________________________

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS 2022

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα

Press here to view the results

_____________________________________________

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS 2021

OVERALL

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΚΑΦΗ – CLASSIC BOATS

25/06/2021    26/06/2021     27/06/2021

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ – TRADITIONAL BOATS

25/06/2021  Overall    26/06/2021     27/06/2021

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΜΒΟΙ – TRADITIONAL OPEN BOATS

25/06/2021    26/06/2021    27/06/2021

 

The Spetses Challenge | Contemporary Classic

25/06/2021   26/06/2021   27/06/2021

 

Traditional Dinghies

25/06/2021   26/06/2021    27/06/2021

_____________________________________________

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS 2019

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΚΑΦΗ – CLASSIC BOATS

28/06/2019    29/06/2019     30/06/2019

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ – TRADITIONAL BOATS

28/06/2019    29/06/2019     30/06/2019

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΜΒΟΙ – TRADITIONAL OPEN BOATS

28/06/2019    29/06/2019     30/06/2019

 

_____________________________________________

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS 2018

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΚΑΦΗ – CLASSIC BOATS

Κλασσικά Σκάφη Α’ – Classic Boats A’
15/06/2018    16/06/2018     17/06/2018

Κλασσικά Σκάφη Β’ – Classic Boats B’
15/06/2018     16/06/2018     17/06/2018

Spirit of Tradition
15/06/2018     16/06/2018     17/06/2018

Contemporary classics
15/06/2018     16/06/2018     17/06/2018

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ – TRADITIONAL BOATS 

Ελληνικά Καΐκια – Aegean Classic Schooners
15/06/2018    16/06/2018     17/06/2018

Παραδοσιακά Σκαριά – Traditional Working Boats
15/06/2018     16/06/2018     17/06/2018

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΜΒΟΙ – TRADITIONAL OPEN BOATS

Παραδοσιακές Ανοικτές Λέμβοι 1 – Traditional Open Boats 1
15/06/2018     16/06/2018     17/06/2018

Παραδοσιακές Ανοικτές Λέμβοι 2 – Traditional Open Boats 2
15/06/2018     16/06/2018     17/06/2018

Παραδοσιακά Dinghies – Traditional Dinghies
15/06/2018     16/06/2018     17/06/2018

 _____________________________________________

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS 2017

1. Κλασσικά Σκάφη
2. Παραδοσιακά Σκάφη
3. Παραδοσιακές Λέμβοι

_____________________________________________

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS 2016

1. Κλασσικά Σκάφη
2. Παραδοσιακά Σκάφη
3. Παραδοσιακές Λέμβοι
4. Παραδοσιακές Λέμβοι Cat 2

_____________________________________________

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS 2015

1. Κλασσικά Σκάφη
2. Παραδοσιακά Σκάφη
3. Παραδοσιακές Λέμβοι
4. Παραδοσιακές Λέμβοι Cat 2