ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / NOTICE OF RACE

Spetses Classic Yacht Regatta 2019

Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών

27 – 30 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Classic Yachts and Aegean Classic
Schooners Regatta

27 – 30 Ιουνίου 2019

NOTICE OF RACE