ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ENTRY FORM

Δηλώστε συμμετοχή στη Spetses Classic Yacht Regatta 2022 κατεβάζοντας την φόρμα συμμετοχής με κλικ εδώ!

Έπειτα την αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο: sailing@ycg.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Join the Spetses Classic Yacht Regatta 2022 by downloading the entry form by clicking here!

Please email it to: sailing@ycg.gr