ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CIM APPLICATION


CIM Application

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως όλα τα συμμετέχοντα σκάφη πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης.  Παρακαλώ, όπως επισυνάψτε μια φωτογραφία του σκάφους στη στεριά, από την μέση του ολικού μήκους περίπου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το προφίλ του, η ίσαλος γραμμή και η καρίνα του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία περί καταμέτρησης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Καταμέτρησης, κύριο Αντώνη Ασημάκο, στο 697 435 3168.

 

Please find attached the Notice of Race, the official Race Entry Form & Traditional/Classic Βoat Measurement Certificate Application .

We would also like to inform you that the all participating vessels must have a valid Measurement Certificate . Please, attach a photo of the boat on land, taken from the middle of LOA, where the profile, the waterline and the keel are clearly depicted.

For any queries regarding measurement, please contact the Measurement Officer, Mr. Anthony Asimakos, at +30 697 435 3168.