ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με :

  • Δηλώσεις Συμμετοχής, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Αγώνων του N.O.E.: T: 210 4220506, Φ: 210 4127757, Κ: 6909046525, email: sailing@ycg.gr.
  • Τον Αγώνα και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη μετάβαση ή τη διαμονή σας στις Σπέτσες, επικοινωνήστε με: info@clab.gr.
  • Μ.Μ.Ε., επικοινωνήστε με την Communication Lab,  κα Ιωάννα Κοζαδίνου: jkozadinou@clab.gr